Erasmus+ gostovanje profesorice iz Kotora

12. svibnja 2023. godine u sklopu Erasmus+ ugovora između Pomorskoga Odjela Sveučilišta u Dubrovniku i Pomorskoga fakulteta  u Kotoru, Univerzitet Crne Gore, predavanje je održala

Dr. Milena Dževerdanović-Pejović, izvanredna profesorica

Tema predavanja bila je

Port State Control

Profesorica Dževerdanović-Pejović predaje kolegije pomorskoga engleskog jezika, te je objavila više od trideset radova na ovu temu u međunarodno priznatim publikacijama.

Izlaganje je održano na kolegiju (Pomorski engleski 4 – Maritime English 4)  i to studentima druge godine Studija Nautika. Domaćin gostujućoj profesorici bila je mr.sc. Lia Dragojević, viši predavač, nositelj i izvođač na kolegiju. Tema je odabrana i predstavljena  prema aplikaciji MarEng, nastaloj u sklopu europskoga projekta Leonardo da Vinci, posebno namijenjenoj obuci pomoraca.

Na kolegiju je upisano više od 30 državljana Republike Hrvatske i pet gostujućih studenata: trojica s Batumi Navigation Teaching University i dvojica s Ho Chi Minh Maritime University, Vietnam. Ovime smo pridonijeli internacionalizaciji nastave pomorskoga engleskog jezika.

Cilj međunarodnih razmjena je usvajanje znanja, fleksibilnosti i kompetencija mladih ljudi  kako bi bili konkurentni  na zahtjevnome tržištu rada Europske Unije, te potaknuti međunarodnu mobilnost i višejezičnost.

Predhodni članakPrijedlog kandidata za dodjelu Diplome cum laude za akademsku 2021./2022. godinu
Slijedeći članakStudij sestrinstva sa suradnicima organizirao tečaj “Multicentrični pristup liječenju šećerne bolesti”