Erasmus+ KA107 aktivnost za 2020. godinu.

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je rezultate za  Erasmus+ KA107 aktivnost (mobilnost s partnerskim zemljama) za 2020. godinu.  

Sveučilištu u Dubrovniku odobren je proračun u iznosu od 178.003,00 Eura za mobilnosti sa partnerskim zemljama: Čile, Vijetnam, Gruzija, Indija, Ekvador, Kirgistan, Argentina, SAD, Kanada i Kazahstan.  

Sveučilište je i ove godine među najuspješnijima u Republici Hrvatskoj po broju bodova dobivenih pri ocjenjivanju kvalitete prijavljenih projekata. Dvije naše projektne prijave (jedna partnerska zemlja = jedna projektna prijava) ocijenjene su sa maksimalno dodijeljenih 92 boda, te su nam i ostale prijave ocijenjene visokim brojem bodova.

Sveučilište ovime nastavlja graditi svoju poziciju u međunarodnom okruženju te će suradnjom sa partnerima iz gore navedenih zemalja svojim studentima i nastavnicima nastaviti pružati brojne mogućnosti studiranja i usavršavanja u inozemstvu.

Predhodni članakOBAVIJEST
Slijedeći članakZnanstveni rad doc. dr. sc. Anamarije Bjelopera