Studije

Studije i elaborati

 • Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta ECOSS

  Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku:
  doc. dr. sc. Marijana Pećarević

  Izvori financiranja:
  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

  Trajanje projekta: 9.12.2019. – 1.6.2020.

  Malostonski zaljev je jedinstveno ekološko područje kojeg karakterizira obilje nutrijenata, specifičan sastav planktonskih zajednica i hidrološke značajke iznimno povoljne za rast filtrirajućih organizama kao što su školjkaši. Ovakvih područja je sve manje, a jedno od preostalih je Malostonski zaljev u kojemu se uzgaja visokokvalitetna europske plosnata kamenica Ostrea edulis. Ekološki značaj Malostonskog zaljeva je i službeno prepoznat pa je ovo područje proglašeno Posebnim rezervatom u moru. U sklopu istraživanja, analizirati će se ekološki monitoring, strategije zaštite i upravljanje u područjima ekološke mreže Natura 2000, kao i pregled znanja o ciljnim vrstama i ključnim ekološkim procesima. Provest će se istraživanje bentosa i odrediti nulto stanje u cijelom zaštićenom dijelu zaljeva. Također, obavit će se procjena usluge ekosustava za područje Malostonskog zaljeva.

 • Usluga istraživanja trendova i kretanja posjetitelja u sklopu projekta „HERIT DATA“

  Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku:
  izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić

  Izvori financiranja: INTERREG MEDITERRANEAN

  Trajanje studije: ožujak 2019. – listopad 2021.

  Sudjelovanje u izradi modela za menadžment masovnog turizma te izrada izvještaja/dokumenta u suradnji s Naručiteljem. Izvještaj/dokument će biti baza diseminacijskih i kapitalizacijskih aktivnosti kojima će se model proširiti na druge destinacije van projektnog konzorcija. Model će uključivati sljedeće: Definiciju ključnih varijabli o ponašanju posjetitelja, njihovo mjerenje i metodologiju prikupljanja, Definiciju indikatora i načina evaluacije dugoročnog utjecaja masovnog turizma, Strategiju za definiranje kapaciteta MED destinacija, Strategije koje će stimulirati pozitivne i izbjegavati ili reducirati negativne utjecaje, Model će uključivati definiciju ključnih varijabli, mjerenja i protokola prikupljanja i standarde korištenja Open i Big data indikatora i strategija.

Završene studije i elaborati

 • Studija procjene stanja marikulture u Malostonskom zaljevu

  Ustanova nositelj: Sveučilište u Dubrovniku

  Koordinatorica: doc.dr.sc. Marijana Pećarević

  Izvor financiranja: Dubrovačko – neretvanska županija

  Rok trajanja: 04.10.2019. – 19.3.2020.

  Uzgoj europske plosnate kamenice (Ostrea edulis) u Malostonskom zaljevu tradicija je koja je tijekom stoljeća stekla svjetsku prepoznatljivost. Povoljni okolišni uvjeti i potpuni izostanak bolesti koje su poharale sva ostala europska uzgajališta posebnost su malostonske populacije koja je, kao takva, jedinstvena u svijetu. Održivi uzgoj u zaštićenom području, koji ujedno čini i važan dio turističke ponude ovog područja, tradicija je koju treba sačuvati jer predstavlja primjer razumnog korištenja morskih resursa. Pregledom znanstvene i stručne literature te prikupljanjem podataka na terenu opisat će se trenutno stanje okoliša i marikulture ovog područja. Prikupljeni podaci koristit će se za izradu plana aktivnosti i mjera zaštite potrebnih za očuvanje Malostonskog zaljeva.

 • Izrada vrtne studije pristupnih šetnica benediktinskog samostana i Maksimilijanovom ljetnikovcu na otoku Lokrumu

  Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

  Koordinatorica: Amalija Pavlić, dipl. ing. arh.

  Suradnica sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc. dr. sc. Mara Marić

  Izvor financiranja: Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu

  Ova vrtna studija će sadržavati:

  • povijesni pregled s analizom povijesnih dokumenata, izrađenih studija i elaborata,
  • valorizaciju šetnica na osnovu utvrđivanja krajobraznih karakteristika, izvorne matrice, postojećeg stanja,
  • bonitetno vrednovanje pstojeće vegetacije s planom uklanjanja,
  • analizu važeće prostorno-planske dokumentacije vezano za predmet nabave,
  • mjere zaštite i smjernice (metodologiju) obnove pristupnih šetnica,
  • prateće grafičke, fotografske i dr. priloge.
 • Izrada izmjena i dopuna programa za provedbu natječaja krajobraznog uređenja parka Gradac

  Ustanova nositelj: Grad Dubrovnik

  Koordinator izrade Programa:
  Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

  Suradnica sa Sveučilišta u Dubrovniku:
  doc. dr. sc. Mara Marić,
  vanjski suradnici Nina Đukanović, mag.ing.kraj.arh.
  i akademik Mladen Obad Šćitaroci.

  Izvor financiranja: Grad Dubrovnik

  Tranjanje projekta:
  od studenog 2018. do siječnja 2019.

  Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku angažiran je na izradi Programa za prošireni obuhvat natječaja parka Gradac. Izrađeni Program biti će podloga za arhitektonsko-urbanistički i krajobrazni natječaj.

 • Izrada vrtne studije za Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac na otoku Lokrumu

  Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

  Voditelj projekta: Sanja Krželj, dipl. ing. arh.

  Suradnica sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Mara Marić

  Izvor financiranja: PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2017. i 2018.

  Trajanje projekta: 4 mjeseca

  Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku angažiran je na izradi Programa za prošireni obuhvat natječaja parka Gradac. Izrađeni Program biti će podloga za arhitektonsko-urbanistički i krajobrazni natječaj.

 • Izrada vrtne studije za Ljetnikovac Restić-Rastić-Đonovina u Rijeci dubrovačkoj

  Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

  Voditelj projekta: Sanja Krželj, dipl. ing. arh.

  Suradnice sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Mara Marić i Mira Medović, mag.ing.kraj.arh.

  Izvor financiranja: PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2017. i 2018.

  Trajanje projekta: 4 mjeseca

  Ova vrtna studija sadrži:

  • povijesni pregled s analizom povijesnih dokumenata izrađenih studija i elaborata
  • valorizaciju
  • bonitetno vrednovanje postojeće vegetacije s planom uklanjanja
  • analizu važeće prostorno-planske dokumentacije
  • mjere zaštite i smjernice obnove
  • grafičke i fotografske priloge.
 • Izrada vrtne studije za Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj

  Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

  Voditelj projekta: Sanja Krželj, dipl. ing. arh.

  Suradnice sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Mara Marić i Mira Medović, mag.ing.kraj.arh.

  Izvor financiranja: PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2017. i 2018.

  Trajanje projekta: 4 mjeseca

  Ova vrtna studija sadrži:

  • povijesni pregled s analizom povijesnih dokumenata izrađenih studija i elaborata
  • valorizaciju
  • bonitetno vrednovanje postojeće vegetacije s planom uklanjanja
  • analizu važeće prostorno-planske dokumentacije
  • mjere zaštite i smjernice obnove
  • grafičke i fotografske priloge.
 • Monitoring Malostonskog zaljeva

  Voditelj projekta: prof. dr. sc. Davor Lučić

  Izvor financiranja: Županija Dubrovačko-neretvanska

  Trajanje projekta: Od ožujka do studenoga 2019.

  Praćenje stanja mora u Malostonskom zaljevu radi kontrole i osiguranja povoljne kvalitete mora.
 • Strategija razvoja turizma i odredbe o kruzing turizmu na području grada Dubrovnika – I. Faza

  Voditelj projekta: prof.dr.sc. Vesna Vrtiprah

  Izvor financiranja: Grad Dubrovnik

  Trajanje projekta: 2015. – 2016.

  Praćenje stanja mora u Malostonskom zaljevu radi kontrole i osiguranja povoljne kvalitete mora.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis