JAVNI POZIV/NATJEČAJ

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

JAVNI POZIV/NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na suradničko radno mjesto  asistenta/doktoranda  za znanstveno područje tehničkih znanosti u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave (LARIAT), Odjelu za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj  radi obavljanja rada na projektu HORIZON „SeaClear – Scalable Full-cycle Marine Litter Remediation in the Mediterranean: Robotic and Participatory Solutions. Potrebna znanja i vještine su: programiranje u MathWorks – Matlabu ili sličnom programskom jeziku, iskustvo rada sa sustavima automatskog upravljanja izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski studij  iz područja tehničkih znanosti

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

  • životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)
  • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • preporuke

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • nagrade i priznanja
  • potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakEnglesko izdanje nagrađivane knjige “Island of Lemons in bloom. Gardens of the Archduke Maximilian of Habsburg on the Island of Lokrum” autorice izv. prof. dr. sc. Mare Marić predstavljeno u Beču i Zagrebu, u sklopu obilježavanja 45 godina od inskripcije povijesne jezgre Dubrovnika s otokom Lokrumom na UNESCOVU listu svjetske baštine
Slijedeći članakNATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa (KA131, Broj projekta: 2023-1-HR01-KA131-HED-000122003) u akademskoj 2024./2025. godini