Javni poziv za prodaju vozila prikupljanjem pisanih ponuda

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Branitelja Dubrovnika 29

20000 Dubrovnik

OIB: 01338491514

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1.         Sveučilište u Dubrovniku objavljuje javni poziv za prodaju vozila prikupljanjem pisanih ponuda.

Predmet prodaje su osobna vozila i to:

1. Osobno vozilo marke: PEUGEOT 406, model: 1.8 ST, broj šasije: VF38ELFYE80381195, oblik karoserije: ZATVORENI, datum prve registracije u RH: 20.10.1997., zapremina motora: 1761 ccm, snaga motora: 81 kW, boja vozila: PLAVA.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 2.000,00 kuna (s PDV-om).

2. Osobno vozilo marke i tip: OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI EDITION, broj šasije: W0LGM57F091009410, godina proizvodnje: 2009, datum prve registracije: 17. veljače 2009., zapremina motora: 1956 ccm, snaga motora: 96 kW, boja vozila: PLAVA.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 25.000,00 kuna (s PDV-om).

Predmetna vozila Sveučilište prodaje po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“, pa su isključeni svi naknadni prigovori, reklamacije i zahtjevi za naknadom štete, a kupac se unaprijed odriče na njih pozivati.

2.         Svi zainteresirani ponuditelji mogu obaviti pregled vozila tijekom roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor. Kontakt osoba: Božo Tomić, dipl. ing. –  mob. br. 0912053494, e adresa: bozo.tomic@unidu.hr.

3.         Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije) i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke osobe ili pravne osobe ponudu podnose u skladu sa propisima Republike Hrvatske kojima je uređeno stjecanje prava vlasništva.

4.         Najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cijene Ponuđena cijena mora biti viša od iskazane početne cijene. Za svako predmetno vozilo dopušteno je podnošenje samo jedne ponude. Alternativne ponude nisu dopuštene.

Ako istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj čija je ponuda zaprimljena prva.

5.         Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj dužan je, u roku od najviše sedam dana od dana primitka obavijesti sklopiti sa Sveučilištem ugovor o kupoprodaji vozila kojim će se urediti njihova međusobna prava i obveze. Ako to ne učini, smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupnje vozila. Ako ponuditelj odustane od svoje ponude, odnosno po obavijesti ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora u danom roku Sveučilište će ponuditi sklapanje ugovora prvom sljedećem ponuditelju s najvišim ponuđenim iznosom.

Sve troškove u svezi s odvozom, prijenosom vlasništva i plaćanjem poreza i drugim davanjima snosi kupac. Kupac je dužan u roku od tri dana nakon uplate kupoprodajne cijene, odvesti vozilo s lokacije Sveučilišta.

6.         Pisana ponuda mora sadržavati:

  • opis vozila za koji se ponuda dostavlja,
  • ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja, kontakt broj
  • iznos cijene koju ponuditelj nudi sa uključenim PDV-om

Pisane ponude, podnose se poštom, preporučeno, u zatvorenoj kuverti na adresu: SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom „Ponuda za osobno vozilo ___________ – NE OTVARATI“. Ponuditelj snosi rizik eventualnoga gubitka, odnosno nepravodobne dostave svoje ponude.

7.         Rok za dostavu ponude je osam dana od dana objave ovog javnog poziva.

8.         Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo da bez posebnoga obrazloženja ne prihvati ni jednu ponudu bez ikakve odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju i bez obveze snošenja troškova sudjelovanja ponuditelja u ovom postupku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-adresi: ured@unidu.hr ili na telefon 020 445 853.

Predhodni članakNatječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja
Slijedeći članakSedma odluka o odabiru osoblja, Erasmus+ Ka103, 2019.