Poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnika Antuna Cara

Javna obrana doktorskog rada Antuna Cara Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća pristupnika poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Darie Vučijević

Javna obrana doktorskog rada Darie Vučijević Školovanje žena u Dubrovniku od 1837. do početka Drugog svjetskog rata pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Radmile Šutalo

Javna obrana doktorskog rada Radmile Šutalo Židovi u Dubrovniku u prvoj polovini 20. stoljeća pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se u...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Frane Marije Vulić Vranković

Javna obrana doktorskog rada Frane Marije Vulić Vranković Kazalište u Zagrebu između dvaju svjetskih radova pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Darije Stanić

Javna obrana doktorskog rada Darije Stanić Samoubojstva u Dubrovniku od 1667. do 1918. godine pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se u...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X