Poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Sanje Lozančić

Javna obrana doktorskog rada Sanje Lozančić “Grad Hvar u 19. stoljeću prema katastru Franje I.” pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnika Ahmeta Kalajdžića

Javna obrana doktorskog rada Ahmeta Kalajdžića „Crna kronika u dubrovačkim tjednicima od 1891. do 1914. godine“ pristupnika poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Lade Lozančić

Javna obrana doktorskog rada Lade Lozančić „Stanovništvo Bogomolja na otoku Hvaru od 1673. do 1918“ pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnika Vedrana Stojanovića

Javna obrana doktorskog rada Vedrana Stojanovića „Slika gradskoga prostora u narativnim vrelima: Dubrovnik od 15. stoljeća do potresa 1667. godine“ pristupnika poslijediplomskog doktorskog studija...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Ankice Džono Boban

Javna obrana doktorskog rada Ankice Džono Boban „Uzroci smrti u Dubrovniku (1825.-1918.)“ pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se u ponedjeljak, 27....

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnika Marka Rašice

Javna obrana doktorskog rada Marka Rašice „Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015.“ pristupnika poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se u ponedjeljak, 16....

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnika Tonija Ćosića

Javna obrana doktorskog rada Tonija Ćosića Uloga imigracija u inicijalnoj fazi demografske tranzicije na primjeru Grada Zagreba od 1860. do 1900. godine pristupnika poslijediplomskog...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnika Antuna Cara

Javna obrana doktorskog rada Antuna Cara Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća pristupnika poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Darie Vučijević

Javna obrana doktorskog rada Darie Vučijević Školovanje žena u Dubrovniku od 1837. do početka Drugog svjetskog rata pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat...

Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Radmile Šutalo

Javna obrana doktorskog rada Radmile Šutalo Židovi u Dubrovniku u prvoj polovini 20. stoljeća pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se u...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis