NASTUPNO PREDAVANJE – Anja Vlahov

U Dubrovniku, 12. prosinca 2022.

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.),  obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja

NASTUPNO PREDAVANJE

održati

Anja Vlahov, mag. philol. russ. et. hisp.

I.

Tema nastupnog predavanja:

„Una habitación con vistas“ – Condicional simple

(„Soba s pogledom“ – Kondicional I.)

II.

Nastupno predavanje održat će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

na adresi Lapadska obala 7,

u dvorani B2

u utorak 20. prosinca 2022. s početkom u 16:00 sati.

III.

Ova obavijest oglasit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

 Rektor     prof. dr. sc. Nikša Burum  
Predhodni članakNatječaj za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studij Molekularne bioznanosti 
Slijedeći članakNatječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Molekularne bioznanosti