Nastupno predavanje dr. sc. Deana Strinića

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Pravilnikom o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku,  obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Dean Strinić, dr. med. Tema nastupnog predavanja je Akutni konorarni sindrom,a održat će se putem platforme Zoom za studente preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“, u ponedjeljak, 17. svibnja 2021., u 15 sati.

Predhodni članakE-MV-7-2021 Oprema za neuromarketing
Slijedeći članakNatječaji – izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje