Natječaji – izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

Odlukom Senata od 28. travnja 2021. Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za  izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

         a)    docenta  za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana

                elektrostrojarstvo  (2.03.02)

         b)   izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana

               elektrostrojarstvo  (2.03.02)

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Pristupnici koji nemaju izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje obvezuju se snositi troškove tog dijela postupka izbora.

Nakon provedenog postupka izbora u naslovno zvanje, kod odabira kandidata za vanjsku suradnju u nastavi, prednost će imati kandidati koji su već bili angažirani u izvedbi nastave na Sveučilištu u Dubrovniku i koji su imali pozitivno ocjenjene rezultate studentske ankete u posljednjoj godini u kojoj su bili angažirani.

Pristupnik se bira u naslovno zvanje za razdoblje od pet godina.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“. Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Sveučilište u Dubrovniku

Predhodni članakNastupno predavanje dr. sc. Deana Strinića
Slijedeći članakNa završnoj svečanosti 6. Međunarodnog kongresa povijesnih gradova u Solinu studentu Luki Šeriću i mentorici izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović uručena međunarodna kulturno – turistička nagrada “Plautilla” i plaketa sa srebrnim znakom u kategoriji najboljeg rada studenta i mentora