NATJEČAJ – asistent/doktorand na projektu H2020 SeaClear

Natječaj/Javni poziv za

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim asistentom/doktorandom za rad na projektu H2020 SeaClear za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave, Odjelu za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja znanstveno-istraživačkog rada na projektu H2020-RIA „SeaClear – Search, identification and collection of marine litter with autonomous robots“. Potrebna znanja i vještine su: nelinearni dinamički sustavi, upravljanje kooperativnim decentraliziranim sustavima, iskustvo rada i upravljanja s bespilotnim letjelicama, iskustvo u prototipiranju pomoću 3D printera, programiranje u Python-u, C-u, MathWorks – Matlabu, ROS-u i Linux-u, izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Natječaj/javni poziv  objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od  objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – projekt SeaClear «.

Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti. Uvjeti su prema odredbama Zakona i Statuta Sveučilišta.

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

 • životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)
 • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju
 • prijepis ocjena položenih ispita na studijima
 • dokaz o državljanstvu
 • za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani
 • dokaz o poznavanju stranog jezika
 • nagrade i priznanja
 • potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci
 • preporuke (npr. mentora diplomskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predhodni članakIzmjene satnica izvođenja nastave preddiplomskih i diplomskih studija za zimski semestar akad. 2022./2023. godine
Slijedeći članakTerenska istraživanja u okviru projekta MARLESS