Natječaj/Javni poziv – suradnik na projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

Natječaj/Javni poziv za

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim suradnikom na projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave, Odjel za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja istraživačkog rada na projektu „SeaClear – Search, identification and collection of marine litter with autonomous robots“.

Potrebna znanja i vještine su: analiza velikih skupova podataka, digitalna obrada slika i videa, metode iz područja umjetne inteligencije, programiranje u Python-u, C/C++, Linux, ROS, izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prijepis ocjena položenih ispita na studijima, te najmanje jednu preporuku.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno: prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani, dokaz o poznavanju stranog jezika, nagrade i priznanja, potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana nakon objave natječaja/javnog poziva na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom „SeaClear-DOK natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije konačnog odabira kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju. Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti kroz intervju, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predhodni članakNATJEČAJ – stručni suradnik u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja maslinovog ulja, vina i tla u Zavodu za mediteranske kulture
Slijedeći članakErasmus+ KA103 Natječaj za studijski boravak -ljetni semestar ak. 20./21.