NATJEČAJ -prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto

1.) višeg asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

2.) višeg asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)

3.) asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

4.) asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)

Uvjeti: prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 119/2022.)

Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem:

1.) stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo

2.) stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja strani jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima te načinu vrednovanja u postupku po natječajima za izbor u suradničko zvanje i na radna mjesta asistenta i višeg asistenta na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo.

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=35576

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail  adrese  ured@unidu.hr Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju) . Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme  u skladu sa Zakonom o  visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=35576

Predhodni članak2. ERASMUS+ NATJEČAJ ZA STUDIJSKI BORAVAK U 2023./2024.
Slijedeći članak2. odluka o odabiru studenata za mobilnost u svrhu stručne prakse, projekt KA131 2022.