NATJEČAJ – za  prijam u radni odnos i izbor na suradničko radno mjesto

Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                 NATJEČAJ

                             za  prijam u radni odnos i izbor na suradničko radno mjesto :

  1. asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje komunikacijske znanosti (5.05) – dva izvršitelja

Uvjeti: prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 119/2022.)

Poseban uvjet:

-završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili komunikacijske znanosti

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima  te načinu vrednovanja pristupnika u  postupcima po natječajima za izbor na suradničko radno mjesto asistenata  na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=29692

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja strani jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail  adrese  ured@unidu.hr Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstvo utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih upućuje na provjeru Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Povjerenstvo će s kandidatima koji su ušli u uži izbor obaviti razgovor, a ako kandidat ne pristupi provjeri HZZ razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme  u skladu sa Zakonom o  visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakZavršen drugi modul programa cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik za strance A1, A2, B1, B2 / Croatian for foreigners A1, A2, B1, B2 – modul A1.2 za raseljene osobe iz Ukrajine
Slijedeći članakIzvješće o provedenim izborima za predstavnike zaposlenika u Senatu Sveučilišta u Dubrovniku