NATJEČAJ – za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto :

1) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) – 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.).

Posebni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski četverogodišnji sveučilišni studij ekonomije / poslovne ekonomije

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

 • životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)
 • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju
 • prijepis ocjena položenih ispita na studijima
 • dokaz o državljanstvu
 • za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani
 • dokaz o poznavanju stranog jezika
 • nagrade i priznanja
 • potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci
 • preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).
 • potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Odabrani kandidati, ukoliko nisu već upisani, dužni su upisati posljediplomski doktorski studij u idućoj akademskoj godini.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakRezultati 2. Erasmus+ KA107 Natječaja za mobilnost u svrhu podučavanja – VIJETNAM
Slijedeći članakSveučilište u Dubrovniku pridružuje se građanskoj akciji – Zasadi drvo – ne budi panj!