NATJEČAJ za  prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto

Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

za  prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto :

  1. asistenta za znanstveno područje društvenih  znanosti,  polje ekonomija (5.01) – 3 izvršitelja
  2. asistenta za umjetničko područje, dio umjetničkog područja likovne umjetnosti, polje konzervacija i restauracija (4.10) – smjer metal
  3. asistenta za znanstveno područje tehničkih  znanosti, polje elektrotehnika (2.03)

Uvjeti: prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 119/2022.)

Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem:

  1. završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima  te načinu vrednovanja u postupku po natječajima za izbor na suradničko radno mjesto asistenata i poslijedoktoranada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=26176

  • završen sveučilišni diplomski studiji iz umjetničkog područja, dio umjetničkog područja likovne umjetnosti, polje konzervacija i restauracija (4.10)

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti i dokaze o zadovoljavanju dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima te načinu vrednovanja u postupku po natječajima za izbor na suradničko radno mjesto asistenta na Odjelu za umjetnost i restauraciju

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=40277

  • završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima te načinu vrednovanja u postupku po natječajima za izbor u suradničko zvanje i na radna mjesta asistenta i višeg asistenta na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo.

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=41042

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja stranih jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail adrese  ured@unidu.hr. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme

u skladu sa Zakonom o  visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakPosjet OŠ Montovjerna u okviru projekta Blue- connect 2.0
Slijedeći članakIvan Ostojić – Alumni intervju