Natječaji – izbor u zvanja

Odlukom Senata od 25. studenoga 2020., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

    I.   za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora

          za znanstveno područje  biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,

          grana kirurgija (3.02.10)

    II.  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

          za znanstveno područje  biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)

  III. c) naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta

            za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske  znanosti,

            grana interna medicina (3.02.09)

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Sveučilište u Dubrovniku

Predhodni članakZnanstveni rad prof. dr. sc. Branka Glamuzine u WoS Q1 časopisu Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Slijedeći članakNastupno predavanje Velibora Puzovića