NATJEČAJI – izbori u zvanja (185. sjednica Senata)

                                     Odlukom Senata  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za  izbor u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora

         a)    za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)

         b)   za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam

               (5.01.07)

      II.    za ponovni izbor u  znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika

                za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, (1.05)

      III.    za ponovni izbor u  znanstveno nastavno  zvanje i na radno mjesto docenta

                za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti,

                grana novinarstvo (5.04.09)

      IV.    za ponovni izbor u  nastavno  zvanje i na radno mjesto predavača

                za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)     

        V.   za izbor u  naslovno nastavno  zvanje predavača

           a)  za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o

                prehrani (4.06.01)

           b)  za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam

                 (5.01.07)

           c)   za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i

                 menadžment  (5.01.04)                            

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakProfesor Marco Savastano održao predavanje na temu “Digital Transformation and Sustainability: Business Applications and Future Research Streams” 
Slijedeći članakTreća odluka o odabiru kandidata za aktivnosti mobilnosti – KA103 2020.g.