NATJEČAJI – izbori u zvanja (193. sjednica Senata)

                           Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                 NATJEČAJ

                              za  prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto:

  1. višeg asistenta za znanstveno područje tehničkih  znanosti,  polje strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo  (2.11.02)   
  2. višeg asistenta za znanstveno područje tehničkih  znanosti,  polje računarstvo (2.09)
  3. višeg asistenta za znanstveno područje prirodnih  znanosti,  polje matematika (1.01)
  4. asistenta za znanstveno područje tehničkih  znanosti,  polje računarstvo (2.09)
  5. asistenta za znanstveno područje tehničkih  znanosti,  polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)

Uvjeti: prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 119/2022.)

Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem:

  1. stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo
  2. stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo
  3. stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja strani jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail  adrese  ured@unidu.hr Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju) . Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme  u skladu sa Zakonom o  visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uz obvezni probni rad od šest mjeseci. Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakJAVNI POZIV/NATJEČAJ – stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture
Slijedeći članakPriznanje za najbolji istraživački rad znanstvenicama Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na svjetskoj priznatoj konferenciji iz područja turističkih istraživanja