Natječaji – izbori u zvanja

Odlukom Senata od 31. ožujka 2021.  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto

            višeg predavača  za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana

            anglistika  (6.03.06)

     II.    za izbor u naslovno nastavno zvanje

         a)    predavača  za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana

                klasična filologija   (6.03.01)

         b)   predavača  za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana

               znanost o prehrani  (4.06.01)

         c)   predavača  za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija

               rada  (5.06.06)

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakPoziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Frane Marije Vulić Vranković
Slijedeći članakPoziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Radmile Šutalo