Natječaji za izbor u zvanja

 Odlukom Senata od 27. siječnja  2021.  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto

            izvanrednog profesora za znanstveno područje  društvenih znanosti, polje ekonomija, grana

            trgovina i turizam (5.01.07)

    II.    za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto

   docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija –

   restauracija – smjer papir (7.04.09) 

   III.  izbor u naslovno znanstveno- nastavno zvanje

          a) izvanrednog profesora za područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke

            medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)

         b) docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske  znanosti,

             grana interna medicina (3.02.09).

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakRaspored predavanja u ljetnom semestru
Slijedeći članakDamping optimization in mechanical systems using parametric model reduction