Odluka o raspisivanju internog poziva za podnošenje kandidature za glavnog urednika časopisa “Ekonomska misao i praksa”

Odluka o raspisivanju internog poziva za podnošenje kandidature za glavnog urednika časopisa “Ekonomska misao i praksa”