OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
objavljuje

OGLAS

za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju

I.

Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. Imati najmanje srednju stručnu spremu,
  2. Aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik,
  3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita.
  4. Biti državljanin zemlje članice EU

II.

Seminar se organizira i izvodi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik. Početak održavanja seminara za turističke vodičeDubrovačko-neretvanske županije predviđen je 14. listopada 2019.

III.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 6.625,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita (uključena tri ispitna roka), ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za voditelje poslovnica umanjuje se za 25 % od cijene seminara za turističke vodiče.

Cijena za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za Turističke vodiče iznosi 40% od ukupne cijene seminara.

IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom prijave/upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

V.

Elektronske i fizičke prijave/uplate kandidata primaju se od 16. rujna do 4. listopada 2019. na: Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615193-20-41.

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta: https://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=518 Sve dodatne informacije na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel. (020 445909), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika, s tim da će prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju najkasnije u roku od osam dana.

Predhodni članak2. Erasmus+ KA107 Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja – Vijetnam
Slijedeći članakNebojša Stojčić sudjelovao na Erasmus+ kontaktnom seminaru „Enhancing Digital Competences