Zavod za mediteranske kulture

Zavod za mediteranske kulture

Stanica za južne kulture dio je povjesti  Dubrovnika i Dubrovačko neretvanske županije. Bez obzira na promjene naziva kroz vrijeme, ona uvijek ostaje samo Stanica za južne kulture za svo ovo pučanstvo.

Prve početke u razvoju ove ustanove sigurno treba tražiti u Poljoprivrednom zavodu i školi u Gružu osnovane 16. 01. 1887 godine. Ova škola i ustanova nastala je iz potrebe unapređenja poljoprivrede dubrovačkog kraja i težnji da se poljoprivredi  priđe na, za to vrijeme, suvremen i znanstven način. Interesantno je da je ovu školu završio poznati novinar, diplomat i političar Franjo Supilo. Nažalost, ova škola je trajala samo tri godine.

Kako je početkom dvadesetog stoljeća nastala velika pošast uništavanja vinograda nabujalom filokserom, rješenje se našlo u sadnji loznih američkih podloga na Čibači. Tako je 1908 godine nastao rasadnik  Čibača.

U Dubrovniku je 23. 02. 1945 godine osnovan Zavod za južne kulture na površini 6,58 ha na zapadnim padinama Montovjerne na Lapadu. Kao ustanova Stanica za južne kulture spominje se od 24. 01. 1949 godine.

Misija i zadatak ove znanstveno gospodarske ustanove bio je i otao proučavanje svih poljoprivrednih kultura koje su od važnosti za poljoprivredu južnih krajeva: masline, smokve, rogač, naranča, limun, buhač, te aromatsko i ljekovito bilje.

Ustanova je svoje istraživačke radove obavljala na različitim terenima diljem županije,ali i na vlastitim površinama koje su bile na različitim lokacijama.

Od osnutka, kroz ovu ustanovu djelovao je impozantan broj poznatih stručnjaka, u glavnom agronomske struke koji su svojim istraživanjima, djelovanjem na terenu ili kroz stručne radove učinili ovu ustanovu prepoznatljivom a iznad svega potrebnom za razvoj poljoprivrede južnih kultura.

Misija ustanove bila je:

„- populariziranje naprednih tekovina poljoprivredne struke i uvođenje u praksu suvremene agrotehnike.

-suradnja s odgovarajućim naučnim i proizvodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, te objavljivanje rezultata postignutih dostignuća.

-obavljanje rasadničke proizvodnje svih južnih kultura, kao i njihovo selekcioniranje i oplemenjivanje.“

Zahvaljujući svim ovim radovima ostali su brojni skupljeni materijali na kojima treba nastaviti raditi.

Kroz period domovinskog rata, zbog granatiranja, devastirani su radni pogoni na Čibači i Lapadu.

Obnova je išla otežano. Došlo je do osipanja kadrova, i velikog nastojanja onih koji su ostali da se sačuva kontinuitet ustanove i ne dozvoli njeno urušavanje.

Zakonom o osnivanju HCPHS (NN 25/09) Stanica za južne kulture se 1. 07. 2009. god pripaja ovoj instituciji i mijenja svoj naziv u Zavod za maslinarstvo i južne kulture.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku i po novom Statutu Sveučilišta Zavod za maslinarstvo i južne kulture 19. 3. 2012. mijenja naziv u Zavod za mediteranske kulture.

Misija Zavoda za mediteranske kulture je praćenje i unapređenje poljoprivrede južne Dalmacije. Djelokrug rada vezan je uz agronomske znanosti s naglaskom na voćarstvo Mediterana, proizvodnju sadnog materijala i pružanje usluga kemijskih analiza vina, maslinovog ulja i tla. Aktivnosti koje se provode u ZMK su:

Održavanje matičnog i kolekcijskog nasada voća: Zavod posjeduje i održava matične i kolekcijske nasade slijedećih voćnih vrsta: maslina, trešnje, maraska, feioa, nešpola, oskoruša, žižula, kaki, šipak, kivi, rogač, smokva, limun, šedok, četrun, mandarina, naranča, grejpfruit, bajam,kruška, šljiva, marelica, breskva i nektarina. Odrđavanje se sastoji od pravovremenih primjenjenih pomotehničkih i agrotehničkih mjera, te uzimanje plemki i pupovaradi dobivanja novih sadnica.

-Održavanje matičnih nasada stolnih sorata vinove loze. Zavod održava matični nasad stolnih sorata vinove loze: Cardinal, Afus-Ali, Muškat Hamburg, Sultanina, Victoria, Matilde i Muškat Italia na različitim podlogama.

-Održavanje matičnih nasada podloge vinove loze. Na rasadniku Čibača održava se nasad podloga vinove loze kategorije „certificirani“ slijedećih vrsta loznih podloga: Richter 110,Ruggeri 140, Paulsen 1103, Kober 5BB i SO4 . U 2010. godini postavljena je i armatura.

-Kolekcioniranje domaćeg genfonda maslina područja južne Dalmacije. Projekat kolekcioniranja autohtonih sorata maslina započet je s ciljem stvaranja osnove za tehnologijska i oplemenjivačka istraživanja. Provedene su aktivniosti sakupljanja autohtonih materijala na terenu, proizvodnja reznica i sadnica, priprema tla, sadnja, gnojidba, formiranje uzgojnog oblika, rezidba, zaštita a sve u cilju dobivanja podataka o pomološkim i gospodarskim obilježjima odabranih sorata te sustava gospodarenja istima u svrhu unapređenja maslinarske proizvodnje.

-Intenzivni uzgoj masline u gustom sklopu.  Na 0,5 ha površine na Čibači postavlje je pokus intenzivnog uzgoja masline sa ciljem utvrditi prednosti i nedostatke gustog uzgoja masline u odnosu na klasični uzgoj, te ocijeniti ponašanje introduciranih i domaćih kultivara u gustom uzgoju u našim agroekološkim uvjetima.

-Laboratorij za fizikalno kemijske analize obuhvaća analize vina, maslinovog ulja i tla za obiteljska i veća poljoprivredna gospodarstva. Prostor laboratorija je adaptiran i stvoreni su potrebni uvjeti za provedbu analitičkih metoda po akreditaciji.

Zakonom o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku(NN 163/03 i 80/11) 01. 09. 2011. godine Zavod za maslinarstvo i južne kulture prelazi na Sveučilište kao njegova sastavnica.

Kako su sa prelaskom ZMK na Sveučilište Dubrovnik stečeni uvjeti za gradnju Studentskog centra, proizvodnja koja se odvijala na pogonu Lapad izmjestiti će se na pokušalište Čibača.

Plan je da se pokušalište Čibača tehnološki opremi i uredi tako da postane u pravom smislu poligon gdje će se stjecati znanja.

Sa prelaskom ZMK na Sveučilište Dubrovnik ostvaruje se san sa početka ovog teksta. Nakon 135 godina, za potrebe stjecanja potrebnog znanja iz agronomske struke u planu je organizirati stručni studij koji bi pomogao mladim generacijama da proizvodnju  u poljoprivredi podignu na jednu višu razinu.

Laboratorij za fizikalno-kemijske analize od 2011. je akreditirani laboratorij u području ispitivanja vina i maslinovog ulja po Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 koja propisuje zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Potvrda o akreditaciji može se vidjeti na stranici: http://www.akreditacija.hr/registar.

Metode ispitivanja vina i maslinova ulja provode se sukladno referentnim međunarodnim  metodama (OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, COI – Conseil oléicole international, EU).

U sklopu laboratorija djeluje i laboratorij za senzorna ispitivanja maslinova ulja gdje educirani kušači vrednuju djevičanska maslinova ulja po akreditiranoj metodi.

Laboratorij već niz godina sudjeluje i u međunarodnim međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima vina i ulja sa oko 150 relevantnih svjetskih laboratorija u organizaciji akreditirane tvrtke BIPEA (Gennevilliers, Francuska).

Područje analitike vina obuhvaća sljedeće metode:

 • gustoća i relativna gustoće pri 20°C
 • alkoholna jakost
 • ukupni suhi ekstrakt
 • reducirajući šećer
 • pepeo
 • pH vrijednost
 • ukupna kiselost
 • hlapiva kiselost
 • slobodni i ukupni SO2
 • određivanje limunske kiseline

Područje analitike maslinovog ulja obuhvaća sljedeće metode:

 • slobodne masne kiseline
 • peroksidni broj
 • spektrofotometrijske konstante u UV području
 • metilesteri masnih kiselina
 • senzorsko ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja

Dr. sc. Mara Marić, predstojnica Zavoda

Ured: Marka Marojice 4, Dubrovnik

Tel: 020-332-423

E-mail: mara.maric@unidu.hr

_______________________________________________________

Sanda Desnica, dipl. ing., voditeljica Laboratorija

Ured: Marka Marojice 4, Dubrovnik

Tel: 020-333-390

E-mail: sanda.desnica@unidu.hr

_______________________________________________________

Predstavljena Studija postojećeg stanja maslinarstva i uljarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Predstavnici Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku predstavili su u srijedu u palači Ranjina završenu ”Studiju postojećeg stanja sektora maslinarstva i uljarstva Dubrovačko-neretvanske...

14. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem

U organizaciji Hrvatske voćarske zajednice i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, u suorganizaciji Sveučilišta u Dubrovniku, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, od 20....
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X