NATJEČAJ

               za  prijam u radni odnos na određeno vrijeme  na suradničko radno mjesto

  višeg asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija

za rad na HRZZ  projektu „Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i

 planktonskih plaštenjaka u Jadranu“  (UIP-2020-02-3907) SpaTeGen

Poseban uvjet za radno mjesto:

stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja stranih jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti

– dokaz o državljanstvu

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail  adrese  ured@unidu.hr Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članak            JAVNI POZIV/NATJEČAJ
Slijedeći članakErasmus gostovanje