E-JN-11-2017 Piće i razni prehrambeni proizvodi

Predmet nabave: Piće i razni prehrambeni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-11/2017.

Rok za dostavu ponuda: 29.08.2017. do 10:00 sati

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka nabave: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda je istekao!

Predhodni članakCall for Papers – 13th DMD
Slijedeći članakSuradnja Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku