E-JN-239-2023 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika

Predmet nabave: Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika

Evidencijski broj nabave: E-JN-239-2023

Procijenjena vrijednost nabave: 16.000,00 EUR bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 6. 10. 2023. do 10:00

Predhodni članakPrvi dan na Sveučilištu za brucoše
Slijedeći članakNastupno predavanje – Marta Kotlar, mag. art.