E-JN-127-2021 Simulator visokonaponskog sklopnog bloka

Predmet nabave: Simulator visokonaponskog sklopnog bloka

Evidencijski broj nabave: E-JN-127-2021

Procijenjena vrijednost Grupe 2.: 179.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 20. 12. 2021. do 10:00

Predhodni članakThe organisation is of vital importance
Slijedeći članakGostujuće predavanje business development managera Darija Bijelića studentima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju