E-JN-13-2021 Supstrati i perliti

Predmet nabave: Supstrati i perliti

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 183.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 8. 4. 2021. do 10:00

Predhodni članakĐivo Testen, student
Slijedeći članakLea Ceraj-Cerić, studentica