E-JN-38-2022 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA

Predmet nabave: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA

Evidencijski broj nabave: E-JN-38-2022

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 26. 9. 2022. do 10:00

Predhodni članakRezultati Erasmus+ KA103 Natječaja za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse,2020.g
Slijedeći članakSveučilište u Dubrovniku i OŠ Župa dubrovačka potpisali ugovor o darovanju sadnica za „stablo generacije“