Izvađeni kolektori za prihvat mlađi ugrožene plemenite periske

U okviru projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora, djelatnici Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku izvadili su kolektore za prihvat mlađi ugrožene plemenite periske postavljene u lipnju 2022. u akvatoriju Malostonskog zaljeva. Naime, ovaj najveći i endemski sredozemni školjkaš koji živi u livadama morskih cvjetnica, pjeskovitim, muljevitim, pa čak i kamenitim dnima na različitim dubinama, od jeseni 2016. žrtvom je parazita koji kritično ugrožava njegove populacije. Kako mogućnost opstanka plemenite periske ovisi o postojanju zdravih jedinki koje su ili preživjele ili ih bolest nije zahvatila, a koje su se sposobne razmnožavati, širom hrvatskog dijela Jadrana postavljaju se kolektori za prihvat mlađi periske u područjima povoljnima za život periski. Plemenita periska u toplijem dijelu godine ispušta muške i ženske spolne stanice koje se nakon susreta u vodenom stupcu spajaju i razvijaju u ličinku koja se, nakon što neko vrijeme živi planktonskim načinom života, razvije u mladu jedinku koja  treba povoljnu podlogu za daljnji rast. Kako se istraživanjima utvrdilo da neki tipovi mreža posebno povoljno djeluju na naseljavanje mladih jedinki, prema uputama IUCN-a izrađuju se i postavljaju navedeni kolektori, čiji sadržaj se analizira nakon potencijalne sezone razmnožavanja. Kao ni prethodne, ni ove sezone nije zabilježena niti jedna mlada jedinka.

Predhodni članakNastavnici Pomorskog odjela održali predavanje učenicima u sklopu projekta Blue-connect
Slijedeći članakScientific paper of Assistant Professor Srđan Vujičić, Head of Maritime Department, published in Q1 journal Ocean Engineering