Postupci jednostavne nabave

E-JN-94-2020 Radovi na izgradnji priključnog kolektora fekalne odvodnje Studentskog doma

Predmet nabave: Radovi na izgradnji priključnog kolektora fekalne odvodnje Studentskog doma Evidencijski broj nabave: E-JN-94-2020 Rok za dostavu ponude: 17.03.2020. do 10:00 Procijenjena vrijednost nabave: 215.000,00 HRK...

E-JN-34-2020 Radovi adaptacije prostora laboratorija LARIAT

Predmet nabave: Radovi adaptacije prostora laboratorija LARIAT Evidencijski broj nabave: E-JN-34-2020 Rok za dostavu ponude: 3.03.2020. do 12:00 Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 HRK bez PDV-a Grupa 1: 123.000,00...

E-JN-54-2019 Usluge organizacije događanja – Grupa 1.

Predmet nabave: Usluge organizacije događanja Grupa 1. Usluge organizacije zimske škole u okviru Jean Monnet Network projekta Democratization and Reconciliation in the Western Balkans Evidencijski broj...

E-JN-112-2019 Oprema za pedološka ispitivanja

Predmet nabave: Oprema za pedološka ispitivanja Evidencijski broj nabave: E-JN-112-2019 Rok za dostavu ponude: 21.11.2019. do 10:00 Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok...

E-JN-113-2019 Mjerni instrumenti za obradu sjemena i biljnog materijala

Predmet nabave: Mjerni instrumenti za obradu sjemena i biljnog materijala Evidencijski broj nabave: E-JN-113-2019 Rok za dostavu ponude: 21.11.2019. do 11:00 Procijenjena vrijednost nabave: 155.000,00 HRK bez...

E-JN-79-2019 Radio, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

Predmet nabave: Radio, televizijska, komunikacijska i srodna oprema Evidencijski broj nabave: E-JN-79-2019 Rok za dostavu ponude: 05.11.2019. do 10:00 Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka:...

E-JN-72-2019 Usluge osiguranja

Predmet nabave: Usluge osiguranja Evidencijski broj nabave: E-JN-72-2019 Rok za dostavu ponude: 29.10.2019. do 10:00 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: Grupa 1: 50.000,00 HRK bez PDV-a Grupa 2: 20.000,00 HRK...

E-JN-99-2019 Adaptacija prostora na 1. katu Glavne zgrade Zavoda za mediteranske...

Predmet nabave: Adaptacija prostora na 1. katu Glavne zgrade Zavoda za mediteranske kulture u Čibači Evidencijski broj nabave: E-JN-99-2019 Rok za dostavu ponude: 1.10.2019. do 9:00 Procijenjena...

E-JN-82-2019 Klima uređaji – nabava i ugradnja

Predmet nabave: Klima uređaji - nabava i ugradnja Grupa 1 - Nabava i ugradnja klima uređaja za zgradu Rektorata Evidencijski broj nabave: E-JN-82-2019 Rok za dostavu ponude:...

E-JN-71-2019 Usluge hotelskog smještaja u Dubrovniku

Predmet nabave: Usluge hotelskog smještaja u Dubrovniku Evidencijski broj nabave: E-JN-71-2019 Rok za dostavu ponude: 27.08.2019. do 9:00 Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X