E-JN-5-2021 Sanitarni potrošni materijal

Predmet nabave: Sanitarni potrošni materijal

Evidencijski broj nabave: E-JN-5-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 98.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 14. 6. 2021. do 10:00

Predhodni članakIzv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković izlagala u Hong Kongu
Slijedeći članakE-JN-61-2021 Promidžbeni materijali – Grupa 2.