E-JN-61-2021 Promidžbeni materijali – Grupa 2.

Predmet nabave: Promidžbeni materijali – Grupa 2.

Evidencijski broj nabave: E-JN-61-2021

Procijenjena vrijednost Grupe 2.: 12.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 15. 6. 2021. do 10:00

Predhodni članakE-JN-5-2021 Sanitarni potrošni materijal
Slijedeći članakPrva odluka o odabiru kandidata za mobilnost osoblja, treći Erasmus+ Ka103 natječaj za osoblje, projekt 2019.g.