Mr. sc. Sandra Didović Baranac doktorirala

Mr. sc. Sandra Didović Baranac, viša predavačica za anglistiku i germanistiku na Sveučilištu u Dubrovniku, obranila je 18. lipnja 2020., na poslijediplomskom doktorskom studiju Glotodidaktike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad „Strah od čitanja i ovladavanje vještinom čitanja na stranom jeziku“ i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije.

Mentorica pri izradi doktorske disertacije bila je prof. dr. sc. Jelena Mihaljevic Djigunović, dok su Povjerenstvo za obranu činili:

  • doc. dr. sc. Sandra Mardešić, predsjednica,
  • izv. prof. dr. sc. Renata Šamo, članica,
  • izv. prof. dr. sc. Renata Geld, članica.

Predhodni članakMr. sc. Ivona Zakarija doktorirala
Slijedeći članakZnanstveni rad Nebojše Stojčića i Tonćija Svilokosa u WoS/CC Q1 časopisu