Posjet osnovnim školama u okviru projekta “MARLESS”

U okviru projekta “MARLESS” nastavnici s Odjela za primijenjenu  ekologiju 22. i 24. studenog 2022 održali su predavanja učenicima drugih razreda Osnovnih škola Lapad i Župa dubrovačka. Učenici su upoznati s projektom MARLESS – MARine Litter cross boarder awerNESS and innovation actions, kroz zanimljivo edukativno predavanje o morskom otpadu i njegovom utjecaju na okoliš. Aktivno su sudjelovali za vrijeme predavanja, predlagali rješenja kako spriječiti nastanak morskog otpada. Predavači su opisali koje su sljedeće aktivnosti vezane uz projekt. Učenici su u sklopu predavanja sudjelovali i u akcijama čišćenja lokalnih plaža.

Projekt MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions provodi se od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine u okviru CBC Programa „2014-2020. Interreg V-A, Italija – Hrvatska“ i sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se bavi problemom otpada u Jadranskom moru s različitih aspekata uključujući praćenje količine otpada u moru, podizanje svijesti građana o tom problemu, pilot aktivnosti kojima je svrha testirati eksperimentalne procese uklanjanja otpada iz mora, kao i prekogranično upravljanje koje bi smanjilo količinu otpada koji dospijeva u Jadransko more.

Predhodni članakNATJEČAJ – stručni suradnik na projektu Adriatic Digital Media Observatory (ADMO)
Slijedeći članakPoziv za iskaz interesa za upis na Double Degree studij