Alumni

Dobrodošli na stranice posvećene diplomiranim studentima Odjela za akvakulturu!

Popis diplomiranih studenata na diplomskom studiju „Marikultura“
 • Jadranka Sulić Šprem, diplomirala lipanj 2009., Prirodoslovni muzej Dubrovnik (kustos)
 • Vida Čadež, diplomirala lipanj 2009., Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora, Rovinj
 • Kruno Bonačić, diplomirao rujan 2009., Aqua BioTech Group, Malta
 • Ana Kuzman, diplomirala listopad 2009., Prirodoslovni muzej Dubrovnik Tatjana Dobroslavić, diplomirala siječnj 2010., Sveučilište u Dubrovniku
 • Antonio Radetić, diplomirao ožujak 2010., Sveučilište u Dubrovniku, Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za marikulturu „MARIBIC“
 • Ana Ljubičić, diplomirala rujan 2010., Sveučilište u Dubrovniku, Tehnološki i poslovno- inovacijski centar za marikulturu „MARIBIC“
 • Ana Šimunović, diplomirala ožujak 2011., J.U. „Rezervat Lokrum“
 • Suzana Stanković, diplomirala lipanj 2009., Prirodoslovni muzej Dubrovnik
 • Anita Bubalo, diplomirala listopad 2009.
 • Aleksandra Zlatović, diplomirala siječanj 2010.
 • Iva Pozniak, diplomirala rujan 2010.
 • Anika Marinović, diplomirala siječanj 2011., Aqua BioTech Group, Malta
 • Marko Žarić, diplomirao prosinac 2011., Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje
 • Jelena Bilić, diplomirala prosinac 2011.
 • Isidora Lukić, diplomirala prosinac 2011.
 • Manuela Orepić, diplomirala prosinac 2011.
 • Ivan Ban, diplomirao ožujak 2012.
 • Velimir Nola, diplomirao siječanj 2013., Institute of Marine Research Austevoll, Norveška
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis