Primijenjena ekologija mora

Primijenjena ekologija mora –  razlozi za odabir  

More je važan izvor hrane, energije i minerala, pomorskim prometom prevozi se glavnina tereta i roba u suvremenoj trgovini, a o očuvanosti i kakvoći mora uvelike ovise mnoge djelatnosti, posebno turizam, ribarstvo i akvakultura koji su razvijeni na našoj obali. Razvoj djelatnosti koje se temelje na suvremenim tehnologijama poput korištenja energije oceana, desalinacije, morske biotehnologije i drugih, također ovise o istom resursu – moru.

Poznavanje glavnih zakonitosti u morskim ekosustavima, mjera zaštite, kao i mogućnosti korištenja morskih resursa nužno je za održivi razvoj svih djelatnosti vezanih uz more, tzv. plavog sektora. Prema izvješću Europske komisije (The 2018 Annual Economic Report on EU Blue Economy) gospodarske djelatnosti vezane uz more i priobalje bilježe rast na razini cijele EU već duže vrijeme, a predviđa se još značajniji rast u nadolazećem razdoblju do 2030. g.

Glavni preduvjet za očekivani rast plavog sektora je obrazovanje stručnjaka koji će omogućiti održivost morskih ekosustava bez kojih, ne samo da ne bi bio moguć rast, već se plavi sektor ne bi mogao održati ni na sadašnjoj razini. Svrha studija Primijenjena ekologija mora upravo je obrazovanje stručnjaka koji će razumjeti potrebu za korištenjem ovog resursa i dobrim poznavanjem funkcioniranja morskih ekosustava pridonositi održivom razvoju vezanih djelatnosti o kojima ovisi razvoj društva i kvaliteta života. Oni će primjenom visokih ekoloških standarda, prilagođavati poslovanje nosivim kapacitetima morskih ekosustava i nuditi mjere kojim će se ublažavati ljudski pritisak u različitim djelatnostima, što će dugoročno pridonositi očuvanju morskih ekosustava i održivom gospodarenju bogatstvima iz mora. Za obrazovanje ovakvog kadra potreban je interdisciplinarni pristup i razumijevanje potrebe za očuvanjem morskih ekosustava, ali i potrebe za razumnim korištenjem mora i morskih resursa što osigurava i dobru pripremljenost za tržište rada.

Uvjeti za upis

Pravo upisa imaju svi hrvatski i strani državljani sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i položenom državnom maturom B razine iz obvezne skupine predmeta.

Vrednovanje ocjena srednje škole 40%, obvezni dio državne mature; hrvatski jezik B 20%, matematika B 20% i strani jezik B 20%. Dodatno se boduju položeni ispiti na državnoj maturi iz predmeta biologije i/ili kemije s po 10% (ali nije uvjet).

Kandidati koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli poseban uspjeh (npr. 1. do 3. mjesto na državnom natjecanju ili smotri u RH iz predmeta biologija ili kemija) ostvaruju pravo na izravan upis.

Organizacija studija

Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena ekologija mora je u skladu sa svim nacionalnim i međunarodnim propisima i strategijama koje se tiču zaštite mora i priobalja i njihovog racionalnog iskorištavanja.

Studij traje tri godine ili šest semestara (dva semestra godišnje). Znanja, vještine i kompetencije stječu se kroz predavanja, laboratorijske vježbe, terenski rad te praksu u organizacijama s poslovanjem u području ekologije. Svi kolegiji na studiju su jednosemestralni, a dijele se na obvezne i izborne. Obvezni kolegiji organizirani su tako da obuhvate temeljna obilježja struke kontinuiranom nadopunom najnovijim znanstvenim spoznajama. Izborni kolegiji omogućuju usmjeravanje studenata prema područjima za koja pokažu interes, a podijeljeni su u dva modula: ekologija i zaštita mora te akvakultura. Na prvoj godini studija svi kolegiji su obavezni, dok se izborni kolegiji nude od druge godine, a studenti će moći birati iz samo jednog ili oba ponuđena modula.

Ovaj studij potiče multidisciplinarni pristup, međunarodnu suradnju i pokretljivost studenata, te nosi 180 ECTS bodova. Po završetku studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer primijenjene ekologije mora (univ. bacc. ing. oecol. mar.).

Univ. bacc. ing. oecol. mar. – i što sad?

Nakon završetka studija Primijenjena ekologija mora moguće se zaposliti u raznim gospodarskim granama, koje izravno ili neizravno ovise o moru. Svim pomorski orijentiranim zemljama potrebni su stručnjaci koji će biti osposobljeni za rad u akvakulturi, turizmu orijentiranome na očuvanje okoliša, pomorstvu (časnik za okoliš), pogonima za biotehnološku obradu otpadnih voda i drugog otpada, mikrobiološkim, biokemijskim i genetičkim laboratorijima različite namjene (industrija, inspekcijske službe, biokemijska i genetička dijagnostika) te u svim djelatnostima kojima su potrebni savjetnici za prelazak na poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja, što je prioritet u Europskoj uniji.Nakon završenog preddiplomskog studija prvostupnik ima i mogućnost nastavka studija na diplomskom studiju Marikultura na Sveučilištu u Dubrovniku, kao i na brojnim biološkim i biotehničkim studijima na sveučilištima u Hrvatskoj i šire.

Naše prednosti

Sveučilište u Dubrovniku raspolaže kemijskim, biološkim i biotehničkim laboratorijima, eksperimentalnim sustavima za uzgoj ribe i školjkaša, uzgojnim parkovima, plovilima i odgovarajućim prostorom za praktični rad studenata u uvali Bistrina u Malostonskom zaljevu. Također, studentima je na raspolaganju školsko-istraživački brod “Naše more kojim odlaze na terenski rad i upoznaju se s metodama istraživanja na moru.Studenti su od samog početka studija uključeni u znanstveno-istraživačke aktivnosti i zajedno s nastavnicima sudjeluju na projektima, znanstvenim konferencijama i objavljuju radove s rezultatima svojih istraživanja u domaćim i međunarodnim časopisima.
  • Svi dokumenti
  • Brošura
  • Brošura za brucoše
  • Elaborat
  • Ispitni rokovi
  • Promo video
Jesenski ispitni rokovi studij Primijenjena ekologija mora
Ljetni ispitni rokovi studij Primijenjena ekologija mora
Izvanredni ispitni rok prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora
Raspored predavanja 2. godina prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora kolegij Mikrobiologija- ljetni semestar 2023./2024.
Raspored predavanja 2. godina prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora – ljetni semestar 2023./2024.
Zimski ispitni rokovi prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora
Izvanredni ispitni rokovi prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora
Raspored konzultacija zimski semestar akad. god. 2023./2024.
Kalendar nastavnih aktivnosti akad. god. 2023./2024.
Raspored predavanja 3. godina Primijenjena ekologija mora akad. god. 2023./24.
Raspored predavanja 2. godina Primijenjena ekologija mora akad. god. 2023./24
Izvedbeni plan nastave prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora u akad. god. 2023./24.
Prijava za upis izbornog kolegija s drugog studija
Odluka Senata horizontalna mobilnost
Pravilnik o Stručnoj praksi studenata preddiplomskog studija Odjela za primijenjenu ekologiju
Brošura Primijenjena ekologija mora
Primijenjena ekologija mora video
Primijenjena ekologija mora u praksi
Brošura diplomski studij Marikultura
Primijenjena ekologija mora – brošura
Elaborat preddiplomskog studija Primijenjena ekologija mora

Odjel za primijenjenu ekologiju

Postati stručnjak za očuvanje ekosustava i održivo korištenje prirodnih resursa mogu svi koji upišu studije Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku!

Izvanredni ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

Pregled izvanrednih ispitnih rokova možete vidjeti u repozitoriju izbornika Odjela i studija. Termin izvanrednog ispitnog roka započeti će u periodu od 28. ožujka do 9....

Dorotea Lasić, studentica

"Na našem su studiju male skupine zbog čega je olakšana organizacija i komunikacija. Profesori su nam uvijek na raspolaganju i prilagodljivi su našim potrebama....

Izvanredni ispitni rokovi

U repozitoriju možete pogledati izvanredne ispitne rokove.

Raspored predavanja u ljetnom semestru

U repozitoriju možete pogledati raspored predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2020./2021.

Zimski ispitni rokovi

U repozitoriju možete pogledati zimske ispitne rokove.

Natječaj – državne stipendije „A“ kategorije za ak. 2020./ 2021. g.

A-stipendija-Natjecaj-za-dodjeljivanje-drzavnih-stipendijaPreuzmi Obrazac_prijave_A_stipendijaPreuzmi Pravilnik-o-dodjeljivanju-A-kategorije-dr-avnih-stipendijaPreuzmi Ugovor-o-dodjeli-drzavne-stipendije-A-kategorije-primjer-2019Preuzmi
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis