E-JN-110-2020 Osobno vozilo

Predmet nabave: Osobno vozilo

Evidencijski broj nabave: E-JN-110-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 175.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 01.10.2020. do 10:00