E-JN-13-2020 Supstrati i perliti

Predmet nabave: Supstrati i perliti

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2020

Rok za dostavu ponude: 03.07.2020. do 9:00

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2020 Dokumentacija o nabavi

E-JN-13-2020 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2020 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2020 Obavijest o odabiru ponude

Predhodni članakZnanstveni rad Nebojše Stojčića i Tonćija Svilokosa u WoS/CC Q1 časopisu
Slijedeći članakProjekti za zaštitu obalnog područja