Nastupno predavanje – Marta Kotlar, mag. art.

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.), člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka UsRH, 46/07., 63/11., 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH i 131/17) te člancima 8. – 12. Pravilnika o ustroju i načinu rada stručnog Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u znanstveno nastavna, umjetničko nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku, obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave  pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja

NASTUPNO PREDAVANJE

održati

Marta Kotlar, mag. art.

I.

Tema nastupnog predavanja:

UVODNO PREDAVANJE O METALIMA I KOROZIJI METALA

II.

Nastupno predavanje održati će se u zgradi Kampusa Sveučilišta u Dubrovniku,

na adresi Branitelja Dubrovnika 41, u radionici smjera Metal (prostorija 51),

u četvrtak, 12. listopada 2023., s početkom u 13:00 sati.

III.

Ova obavijest oglasit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

Rektor

prof. dr. sc. Nikša Burum

Predhodni članakE-JN-239-2023 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika
Slijedeći članakNatječaj za upis studenata- doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju