JESENSKI ROK – Kalendar aktivnosti za upis u I. godinu preddiplomskih studija putem NispVu sustava

Prijave studijskih programa: 21.7. – 19.9.2022. 13:59 sati

Provedba ispita državne mature: 17.8. – 2.9.2022.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta: 14.9.2022.

Objava privremenih rang-lista: 12.9.2022.

Objava konačnih rang-lista: 19.9.2022. nakon 15:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 20.9.2022.

Predhodni članakInterni poziv za voditelja programa cjeloživotnog učenja
Slijedeći članakJESENSKI ROK – Termini upisa u prvu godinu studija u akademskoj 2022./2023. godini