Kalendar aktivnosti za upis u I. godinu prijediplomskih studija putem NispVu sustava – I. upisni rok

Siječanj

26. 1. 2024. – rok za verifikaciju uvjeta upisa putem https://admin.postani-student.hr

Veljača

1. 2. 2024. u 9:00 sati – započinju prijave za upis na studijske programe u ljetnom roku i traju do 17. 07. 2024. u 13:59 ili do roka koji odredi visoko učilište

19. 2. 2024.- Središnji prijavni ured započinje sa zaprimanjem dokumentacije kandidata potrebne za prijavu studijskih programa (rok za dostavu je 1. srpnja)

Ožujak

Visoka učilišta koja provode dodatnu provjeru u sustav unose raniji rok za prijavu studija i  termine dodatnih provjera.

S obzirom da provedba državne mature u ljetnom upisnom roku traje od 4. lipnja do 27. lipnja 2024. godine, molimo visoka učilišta da termine dodatnih provjera usklade s datumima polaganja ispita državne mature. Kalendar polaganja ispita državne mature nalazi se na službenoj mrežnoj stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

Prijave za upis na studijske programe u tijeku.

Travanj

4. 4. 2024.- rok za dostavu upisnih kvota Središnjem prijavnom uredu

29. 4. 2024. u 9:00 sati – objava orijentacijskih rang-listi

Prijave za upis na studijske programe u tijeku.

Svibanj

Prijave za upis na studijske programe u tijeku.

Lipanj

Visoka učilišta koja zahtijevaju ispunjavanje određenih preduvjeta ili vrednuju druga posebna postignuća/specifična natjecanja evidentiraju kandidate u sustavu.

10. 6. 2024. – rok za unos novih studijskih programa u NISpVU

21. 6. 2024. – rok za verifikaciju upisnih kvota i povezivanje studijskih programa u NISpVU sa studijskim programima u ISVU. Rok za dodjeljivanje svih potrebnih dozvola u ISVU sustavu.

Prijave za upis na studijske programe u tijeku.

Srpanj

1. 7. 2024. – zadnji dan za slanje dokumentacije ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija za kandidate koji ne prijavljuju ispite državne mature (ako je visoko učilište odredilo raniji rok za prijavu studija dokumentaciju je potrebno poslati Središnjem prijavnom uredu zaključno s tim datumom) i zadnji dan za registraciju kandidata u ljetnom upisnom roku

8. 7. 2024. – rok za unos rezultata dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti

 – rok za dostavu nepopunjenih upisnih kvota Središnjem prijavnom uredu za kandidate koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu

8. 7. 2024. – zadnji dan za dostavu dokaza o pravu prednosti poštom

10. 7. 2024. u 14:00 sati – objava privremenih rang-listi

12. 7. 2024. – zadnji dan za slanje online obrasca za provjeru tjelesnog oštećenja (Česta pitanja/Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta/Slanje OIB-a za provjeru tjelesnog oštećenja)

17. 7. 2024. do 13:59 sati – rok za prijavu studijskih programa u ljetnom roku i promjenu prioriteta studijskih programa (osim u slučaju studijskih programa za koje je visoko učilište postavilo raniji rok za prijavu).

17. 7. 2024. iza 15:00 sati – objava konačnih rang-listi za upise na studijske programe u ljetnom roku

od 18. 7. 2024. – upisi na visoka učilišta

Predhodni članak2. Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja – KA171 2022., Crna Gora
Slijedeći članakStudij puno pruža svakom studentu – ne samo u znanju!