Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2023./2024. godini

Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2023./2024. godini dostupan je u nastavku (pdf dokument):

Predhodni članakSpace Maritime Forum: obrazovanje studenata i mladih stručnjaka u pomorstvu uz snagu svemirskog programa EU
Slijedeći članakOdržana Međunarodna znanstvena konferencija International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC 2022)