UNIDU

Prijedlog kandidata za dodjelu Diplome cum laude za ak. 2018./2019. g.

Sveučilište u Dubrovniku Prijedlog kandidata za dodjelu Diplome cum laude za akademsku 2018./2019. godinu na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku ODJEL ZA EKONOMIJU...

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna i umjetnička ostvarenja u akademskoj 2018./2019. Odluka o dodjeli Rektorove nagrade

Dr. sc. Zdravko Kedžo izabran za predsjednika Programskog vijeća HRT-a

Naš predavač na Odjelu za komunikologiju dr.sc. Zdravko Kedžo izabran je za predsjednika Programskog vijeća HRT-a u drugom mandatu. Čestitamo!

Novi H2020 projekt na Sveučilištu : SeaClear – Search, Identification and...

‘Kick off’ sastanak, održan na TU Delft 21. siječnja, označio je početak provedbe HORIZON 2020 projekta SeaClear - „Search, Identification and Collection of Marine...

Sveučilište osnovalo prvi znanstveno-istraživački centar LARIAT – Laboratorij za inteligentne autonomne...

Na inicijativu doc. dr. sc. Ivane Palunko, Senat Sveučilišta donio je Odluku o osnivanju znanstveno-istraživačkog centra LARIAT – Laboratorija za inteligentne autonomne sustave. Uspostava LARIAT-a...

Zimska stručna praksa u grupaciji Valamar Riviera

Pozivamo studente preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku da se prijave za obavljanje zimske stručne prakse u grupaciji Valamar Riviera. Program zimske stručne prakse obuhvatit će:...

NAJAVA: Edukacija Financijsko modeliranje u Excel®-u

Sveučilište u Dubrovniku i tvrtka Poslovna učinkovitost organiziraju edukaciju Financijsko modeliranje u Excel®-u, a održat će se 12. i 13. veljače 2019. u prostorima Odjela za...

Nastupna predavanja Anite Miljas, Marije Čupić i Snježane Busančić

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja obavještavaju se svi nastavnici i...

Ivica Đurđević-Tomaš doktorirao

Ivica Đurđević-Tomaš, dipl. ing., viši predavač na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku i voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika, obranio je 13. siječnja 2020. godine na poslijediplomskom sveučilišnom...

Dodijeljena priznanja za osobita postignuća zaposlenika

Na tradicionalnom skupu zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku, održanom 23. prosinca 2019., rektor prof. dr. sc. Nikša Burum dodijelio je priznanja za osobita postignuća zaposlenicima za rezultate pokazane...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis