E-JN-2-2020 Hrana, piće i srodni proizvodi

Predmet nabave: Hrana, piće i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-2-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 03.09.2020. do 10:00

E-JN-2-2020 Dokumentacija o nabavi

E-JN-2-2020 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-2-2020 Troškovnik (Prilog 2.)

Predhodni članakE-JN-41-2020 Servis glavnog motora m/b Naše more
Slijedeći članakNovi projekt na Sveučilištu: MARLESS – „MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions”