Poziv na javnu obranu doktorskog rada pristupnice Ankice Džono Boban

Javna obrana doktorskog rada Ankice Džono Boban „Uzroci smrti u Dubrovniku (1825.-1918.)“ pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, održat će se u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. s početkom u 11 sati u zgradi Sveučilišta na adresi Branitelja Dubrovnika 41, učionica 119.

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom doc. dr. sc. Saše Missonia i komentorstvom dr. sc. Mirana Čokle, dr. med., viši znanstveni suradnik.

Pristupnica će braniti doktorski rad pred Povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ana Bakija-Konsuo, Sveučilište u Dubrovniku, predsjednica povjerenstva;

2. prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član;

3. doc. dr. sc. Jasenka Maslek, Sveučilište u Dubrovniku, 3. član.

Predhodni članakSeaClear projects on CORDIS front page
Slijedeći članakPoziv studentima na radionicu u sklopu projekta Kulturna politika odozdo