Poziv za iskazivanje interesa za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“

Sveučilište u Dubrovniku upućuje poziv za iskazivanje interesa za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“u akademskoj godini 2021./2022. Upis na specijalistički studij bit će tijekom 2021. godine.

Studij traje jednu godinu i šest mjeseci, odnosno tri semestra, a završetkom istog stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica kvalitete i održivog razvoja (s kraticom univ. spec. oec.).

Cilj studija je povećati razinu svijesti o važnosti integralne kvalitete proizvoda turističke destinacije. Polaznicima će se u tom smislu osigurati savladavanje osnovnih teoretskih kategorija iz područja upravljanja kvalitetom i održivim razvojem te pridonijeti stjecanju konkretnih znanja te vještina utemeljenih na kaizen poslovnoj filozofiji. Osim navedenog cilj studija je omogućiti usavršavanje polaznika u području kontinuiranog upravljanja kvalitetom i održivim razvojem u turističkim poduzećima. S obzirom da je program utemeljen na izučavanju generičkih sustava, teoretska i praktična znanja bit će moguće s lakoćom primijeniti i u drugim poduzećima.

Pravo upisa na studij imat će osoba koja:

  1. ima završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) u polju ekonomije
  2. je završila odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  3. ima završen neki drugi diplomski sveučilišni studij ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) koji nije u polju ekonomije, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita, i to na kolegijima „Osnove ekonomije“ i „ Ekonomija za menadžere“
  4. je završila neki drugi odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij koji nije u polju ekonomije prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta, i to kolegija „Osnove ekonomije“ i „Ekonomija za menadžere“
  5. osoba koja je do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stekla magisterij znanosti u polju ekonomije
  6. osoba koja je završila drugi poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije a kojim se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije
  7. osoba koja je do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stekla magisterij znanosti u polju koje nije ekonomija, ali uz obvezu polaganja navedena dva razlikovna ispita, i to kolegija „Osnove ekonomije“ i „Ekonomija za menadžere“
  8. osoba koja je završila drugi poslijediplomski specijalistički studij u polju koje nije ekonomija a kojim se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist s naznakom pripadajuće struke.

Pored gore navedenih uvjeta osobe koje su navedene od 1. do 4.mogu upisati studij i uz uvjet da im je prosječna ocjena na diplomskog studija najmanje 3,5. Iznimno, osobi čiji je prosjek ocjena manji od 3,5, može se odobriti upis uz uvjet da ona uz prijavu priloži dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.

Osobe koje su navedene pod 5. i 6. nisu dužne priložiti prosjek ocjena niti preporuke sveučilišnih nastavnika.

Nastava se izvodi u prvom i drugom semestru, u pravilu vikendom, sukladno važećim preporukama i uz primjenu protuepidemijskih mjera. U trećem semestru polaznik izrađuje i brani završni rad. Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku,nastavnici sa drugih sveučilišta i instituta u Republici Hrvatskoj, te nastavnici iz inozemstva.

Cjelokupna školarina iznosi 30.000 kuna. Zbog ograničenog broja upisnih mjesta prednost pri upisu na studij imat će kandidati koji su iskazali interes za upis na studij.

Molimo zainteresirane pristupnike za pohađanje poslijediplomskoga specijalističkoga studija „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ da svoje zanimanje za navedeni studij pisanim putem iskažu voditeljici studija izv. prof. dr. sc. Mariji Dragičević Ćurković do 30. rujna 2021. na e-mail: marija.dragicevic@unidu.hr

Iskaz interesa nije obvezujući za upis na studij i ne zamjenjuje prijavu na natječaj.

Predhodni članakZnanstveni rad prof. dr. sc. Branka Glamuzine u WoS Q1 časopisu Materials
Slijedeći članakEKO RUJAN: Održan partnerski sastanak i konferencija za medije u sklopu projekta Sea Clear