Predstavnici Odjela za akvakulturu na radionici u Egiptu

Doc. dr. sc. Tatjana Dobroslavić, Sanja Grđan, mag. ing. maricult., i izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš s Odjela za akvakulturu borave na Sveučilištu u Asuanu (Egipat) na radionici o razvoju kurikula u okviru projekta „Knowledge Exchange in sustainable Fisheries management and Aquaculture in the Mediterranean region“ (FishAqu), sufinanciranog od Europske komisije kroz Erasmus+ program, u području Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in the field of Higher Education). Cilj je projektu razviti kapacitete znanstveno-nastavnog osoblja koji rade na upravljanju ribarstvom i akvakulturom u Egiptu, u skladu s direktivom Bolonjskog procesa i Strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.), što bi rezultiralo izradbom programa diplomskog studija ribarstva i akvakulture na četiri egipatska sveučilišta. Kao partnerska ustanova, u konzorciju ovog projekta, uz Sveučilišta u Aveiru, Palermu i Euro-mediteranskog sveučilišta, sudjeluje i Sveučilište u Dubrovniku preko svoga Odjela za akvakulturu.

Predhodni članakPredstavnici Odjela za akvakulturu na radionici u Egiptu
Slijedeći članak3D modeliranje