Diplomski studij Kliničko sestrinstvo

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine

U repozitoriju se nalazi raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine.

Satnica izvođenja nastave za zimski semestar akademske 2022./2023. godine

U repozitoriju se nalazi satnica izvođenja nastave za zimski semestar akademske 2022./2023.

Jesenski ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

U privitku je pregled jesenskih ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu koji će se održati u periodu od 22. kolovoza do 17. rujna 2022....

Ljetni ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

U privitku je pregled ljetnih ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu koji će se održati u periodu od 22. kolovoza do 17. rujna 2022....

Studentska akcija dobrovoljnog darivanja krvi 4. travnja 2022. godine

Dubrovački Crveni križ poziva Vas da se pridružite akciji dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 4. travnja 2022. godine u OB...
 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Elaborat
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Odluke
 • Odluke Senata
 • Povijest kirurgije
 • Pravila studiranja
 • Pravilnici
 • Pravilnik o studiranju
 • Prijava obrane rada i zapisnik o radu
 • Raspored nastave
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za predaju diplomskih radova
1. RAZRAĐENA SATNICA – KIRURGIJA
10.A. RAZRAĐENA SATNICA – ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA STOMOM
10.B. RAZRAĐENA SATNICA – SESTRINSTVO U OBITELJI
10.C. METODE PODUČAVANJA BOLESNIKA
2. RAZRAĐENA SATNICA – ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
3. RAZRAĐENA SATNICA – INTERNA MEDICINA U KL. SESTRINSTVU
4. RAZRAĐENA SATNICA – KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU
5. RAZRAĐENA SATNICA – PEDIJATRIJA
6. RAZRAĐENA SATNICA – PEDIJATRIJSKA PSIHOLOGIJA
7. RAZRAĐENA SATNICA – ORL
8. RAZRAĐENA SATNICA – SPECIJALNA ZDRAVSTVENA NJEGA II
9. RAZRAĐENA SATNICA – ANESTEZIJA
Brošura Kliničko sestrinstvo
Elaborat o studijskom programu Kliničko sestrinstvo
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Izvedbeni plan za diplomski studij Klinično sestrinstvo ak. 23./24.
Obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada ak. god. 22/23
Odluka – DABAR
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i diplomskom specijalističkom studiju Kliničko sestrinstvo
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Povijest kirurgije
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Pravilnik o studijima i studiranju
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Prijava obrane diplomskog rada
Prijava završetka
Rang lista – diplomski studij 23./24.
Raspored – konačna tablica 23./24.
Raspored konzultacija 23./24.
Rujanski ispitni rok 22./23.
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Upute za prihvat i pohranu radova
Zaključak
Zaključak
Zaključak – novo
Zimski ispitni rok 23./24.

• NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik

• TRAJANJE STUDIJA:
2 godine (IV semestara)

• STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Diplomirana/i medicinska sestra / medicinski tehničar – dipl. med. techn. (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis