Diplomski studij Kliničko sestrinstvo

Satnica izvođenja nastave za zimski semestar akademske 2022./2023. godine

U repozitoriju se nalazi satnica izvođenja nastave za zimski semestar akademske 2022./2023.

Jesenski ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

U privitku je pregled jesenskih ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu koji će se održati u periodu od 22. kolovoza do 17. rujna 2022....

Ljetni ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

U privitku je pregled ljetnih ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu koji će se održati u periodu od 22. kolovoza do 17. rujna 2022....

Studentska akcija dobrovoljnog darivanja krvi 4. travnja 2022. godine

Dubrovački Crveni križ poziva Vas da se pridružite akciji dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 4. travnja 2022. godine u OB...

Izvanredni ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

U privitku je pregled izvanrednih ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu koji će se održati u periodu od 28. ožujka do 9. travnja 2022....
 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Kalendar nastave
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Odluke
 • Odluke Senata
 • Pravila studiranja
 • Pravilnici
 • Pravilnik o studiranju
 • Prijava obrane rada i zapisnik o radu
 • Priručnik
 • Raspored konzultacija
 • Raspored nastave
 • Teme diplomskih radova
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za predaju diplomskih radova
1. NEUROONKOLOGIJA 22-23
2. UROLOGIJA 22-23.
3. KONTROLA INFEKCIJA 22-23.docx
4. GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO 22-23
5. HEMATOLOGIJA 22-23.docx
6. PSIHOONKOLOGIJA 22-23
7. ZDRAVSTVENA NJEGA UTEMELJENA NA DOKAZIMA 22-23
8. UBLAŽAVANJE BOLI 22-23.docx
9A. ZDRAVSTVENA NJEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 2022 – 2023
9B. INVAZIVNI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 22-23
9C. UPRAVLJANJE RIZIKOM I KONTROLA KVALITETE 22 – 23.
9D. HITNA STANJA I INVAZIVNI POSTUPCI U UROLOGIJI 22-23
Brošura Kliničko sestrinstvo
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Izvedbeni plan za diplomski studij Klinično sestrinstvo ak. 22./23.
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Kliničko sestrinstvo
Kalendar nastavnih aktivnosti 2021./2022.
Kliničko sestrinstvo
KONAČNA tablica III semestra – Diplomski – 2022-23
Ljetni semestar 2021./2022. Kliničko sestrinstvo
Objava priručnika “Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima”
Odluka – DABAR
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i diplomskom specijalističkom studiju Kliničko sestrinstvo
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Opisni kalendar nastavnih aktivnosti 2021./2022.
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Pravilnik o studijima i studiranju
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Prijava obrane diplomskog rada
Prijava završetka
Raspored konzultacija – zimski semestar 2022./2023.
Teme diplomskih radova 2022./2023.
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Upute za prihvat i pohranu radova
Zaključak
Zaključak
Zaključak – novo
Zimski ispitni rok 2022./2023.

• NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik

• TRAJANJE STUDIJA:
2 godine (IV semestara)

• STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Diplomirana/i medicinska sestra / medicinski tehničar – dipl. med. techn. (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis