Diplomski studij Konzervacija-restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika

Nastupno predavanje održat će Mateo Miguel Kodrič Kesovia

Pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, te nastavnicima i studentima studija Konzervacije-restauracije; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika, nastupno predavanje održat će Mateo Miguel...

Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju posjetili Trogir

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Restauracije i konzervacije Odjela za umjetnost i restauraciju bili su u Trogiru na terenskoj nastavi, u petak, 15. travnja...

Predavanje „Upotreba digitalne radiografije u konzervaciji i restauraciji“

Mr. sc. Frane Mihanović, suradnik s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održat će predavanje „Upotreba digitalne radiografije u konzervaciji i restauraciji“ u četvrtak, 21....

Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju sudjelovat će na 8. studentskoj konferenciji

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Restauracije i konzervacije sudjelovat će na 8. konferenciji studenata restauriranja i konzerviranja umjetnina, koja se održava 15. i 16....
 • Svi dokumenti
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Kalendar nastave diplomski studiji
 • Odluke
 • Odluke za upis u višu godinu preddiplomskog studija
 • Odluke za upis u višu godinu studija
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Upisi
 • Upute za izradu diplomskih radova
Redoviti zimski ispitni rokovi ak. g. 2020./2021.- diplomski studij
Kalendar nastave za akademsku godinu 2020./2021.
Raspored – I. g. diplomski (od 5 do 15 tjedna)
Izvedbeni plan nastave za ak. 20./21. g.
Odluka o dopuni Odluke o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Raspored nastave II. godina ak. 20./21.
Raspored nastave I. godina ak. 20./21.
Odluka o izradi i korištenju konzervatorsko-restauratorske dokumentacije na Odjelu za umjetnost i restauraciju
Odluka o participaciji u troskovima studiranja za redovite studente
Odluka o participaciji u troskovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveucilisnih i diplomskih specijalistickih studi
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troskovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveucilista u Dubrovniku
Odluka o obročnom plaćanju troškova studija u akademskoj 2018./2019. godini
Naputak za oblikovanje i opremu diplomskog rada na diplomskom studiju
Upute za izradu diplomskog rada na diplomskom studiju
Raspored konzultacija – diplomski studij – zimski semestar ak. g. 2019./2020.
Upis na diplomski studij
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X