Diplomski studij Odnosi s javnostima

  • Svi dokumenti
  • Dokumenti
  • Pravila studiranja
  • Raspored konzultacija
  • Raspored predavanja
  • Studentske stipendije
  • Upute za izradu diplomskih radova
Raspored OJ 2B
Raspored OJ 2A
Raspored OJ 1B
Raspored OJ 1A
Raspored konzultacija
Izvedbeni plan nastave DS OJ 2020/2021
Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija
Pravilnik o studijima i studiranju
Prijava teme diplomskog rada
Prijava za obranu diplomskog rada
Protokol obrane diplomskog rada
Odluka o pohrani rada u repozitorij
Upute za prihvat i pohranu radova u repozitorij
Izjava studenta
Izjava mentora i studenta
Upute za izradu diplomskog rada
Pravilnik diplomski rad sijecanj 2020
Kalendar nastave 2019 2020

Rang lista za upise na diplomski studij Odnosi s javnostima

Diplomski-studiji-Odnosi-s-javnostima_rang-ista-ak.-god.-2020-2022-CopyPreuzmi

Sveučilišni diplomski studij Odnosi s javnostima, u trajanju od dvije godine, osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visokostručno djelovanje u službama odnosa s javnošću, vladinim i nevladinim organizacijama, PR i marketinškim agencijama i gospodarskim tvrtkama. Završenim studentima ovaj studij omogućava stručnu i valjanu primjenu teorijskih spoznaja u praktičnom radu i organizaciji te samostalno proučavanje zbivanja u odnosima s javnošću, društvu i odnosima među njima. U Hrvatskoj je, poglavito tijekom proteklih godina, razvidan porast potražnje za komunikacijskim menadžerima ili menadžerima za odnose s javnošću, pa je studiranje na prvome hrvatskom diplomskom studiju iz odnosa s javnostima izvrstan izbor.

Studij ima više stručnih radionica kao sastavni dio svog programa. To znači da studenti, uz redovito obrazovanje u obveznim općim i stručnim znanstvenoteorijskim kolegijima i disciplinama, provode znatan dio vremena i u radionicama gdje uče i prakticiraju osnovne vještine struke kojom će se sutra uspješno baviti. Posebno se ističu radijska, televizijska i novinarska radionica koje obuhvaćaju sveučilišne medije (Unidu radio, Unidu televizija, časopis Punkt) programe i sadržaj kojih kreiraju i uređuju studenti preddiplomskog i obaju diplomskih studija Odjela za komunikologiju.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X